Thông tin mới nhất về: trường quốc tế UNIS Hà Nội

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

4 trường quốc tế học phí hơn 500 triệu/năm tuyển sinh như thế nào?

4 trường quốc tế học phí hơn 500 triệu/năm tuyển sinh như thế nào?

06/05/2019 10:12

Trường Quốc tế UNIS Hà Nội ưu tiên học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc. Trường Quốc tế Anh - Việt kết hợp phỏng vấn và bài kiểm tra đầu vào để tuyển sinh.

Tags: trường quốc tế học phí cao, trường quốc tế UNIS Hà Nội