Thông tin mới nhất về: trường quốc tế Hà Nội

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Những trường Hà Nội có học phí lớp 1 hàng trăm triệu đồng

Những trường Hà Nội có học phí lớp 1 hàng trăm triệu đồng

03/05/2019 08:55

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội có học phí lên tới hơn 560 triệu đồng. Ít nhất 12 trường khác có mức học phí hơn 100 triệu đồng.

Tags: trường Hà Nội có học phí trên 100 triệu, trường Quốc tế Liên hợp quốc, trường quốc tế Hà Nội

Học phí vào lớp 1 các trường quốc tế Hà Nội

Học phí vào lớp 1 các trường quốc tế Hà Nội

08/04/2019 16:05

Học phí vào lớp một trường Quốc tế Gateway là 117,7 triệu đồng, Quốc tế Nhật Bản 182 triệu đồng, trong khi Trường Quốc tế Anh - Việt là 345 triệu đồng.

Tags: trường quốc tế Hà Nội, trường Quốc tế Gateway

Học phí lớp 1 của trường quốc tế ở Hà Nội

Học phí lớp 1 của trường quốc tế ở Hà Nội

19/04/2018 14:18

Học phí với học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của trường Wellspring gần 124 triệu đồng, trường Quốc tế Hà Nội hơn 463 triệu.

Tags: trường quốc tế Hà Nội, học phí trường quốc tế ở Hà Nội