Thông tin mới nhất về:

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Ngoại tình khiến tôi đánh mất vợ hiền

Ngoại tình khiến tôi đánh mất vợ hiền

14/04/2013 16:05

Tôi ngoại tình, ngoài ra còn vào khách sạn với gái gọi. Tất cả những tổn thương trên em bỏ qua, cùng tôi xây dựng lại. Tuy nhiên tôi đã không thấy, để xảy ra thêm một lần nữa. Lần này là ngoại tình về mặt tinh thần.

Tags: gia đình, cuộc sống, ngoại tình, khách sạn, xây dựng, giá trị, gái gọi, trông ngóng, đánh mất,