Ngày 19 Tháng 12, 2016 | 03:40 PM

Truyền lửa suốt 70 năm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) đã qua đi 70 năm nhưng hào khí thì vẫn còn vang vọng mãi với “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng ngày này 70 năm trước, trong tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, chính quyền nhân dân còn non trẻ lại phải chống đỡ với thù trong, giặc ngoài, lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến của Bác đã hợp nhất được sức mạnh, tinh thần đoàn kết, khơi dậy sâu sắc lòng tự hào dân tộc. Cả nước đã đồng lòng đứng lên chống giặc ngoại xâm. Lời kêu gọi thể hiện ý thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và niềm tin vững bền về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dân tộc ta đã trải qua nhiều thăng trầm suốt chiều dài lịch sử song dù thăng hay trầm thì đều khắc ghi những dấu ấn vẻ vang. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như xốc dậy tinh thần độc lập, tự do: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hiệu triệu sức mạnh của toàn dân tộc: “Bất kỳ đàn ông đàn bà, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Bất kỳ người già, người trẻ, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Tinh thần hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc ấy, ý chí ấy vẫn đang truyền lửa lại cho con cháu mai sau.

Ngày hôm nay gặp lại, những con người đầy nhiệt huyết, căng tràn sức trẻ của năm tháng ấy giờ đã thành ông, thành bà nhưng âm vang Ngày Toàn quốc kháng chiến cùng giọng đọc trầm ấm của vị Cha già dân tộc trong ký ức của họ vẫn còn vẹn nguyên mãi. Nghe lại, chúng ta càng bồi hồi xúc động, càng thêm trân trọng, gắn bó với tình yêu Tổ quốc. Tổ quốc mà cha ông ta đã phải giành lại bằng máu xương của mình. Vì vậy, nhiệm vụ của các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau phải khắc ghi và tô thắm làm rạng danh thêm non sông đất nước.

70 năm đã trôi qua nhưng những ngày này luôn là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhanh chóng đưa đất nước phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và toàn diện, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Đây cũng là ý chí, là khát vọng của nhân dân cả nước, là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau.

Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC