Ngày 21 Tháng 12, 2019 | 06:49 AM

Kiêu hãnh, hào hùng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Xem tiếp trang 2)

Có được những thành tựu tốt đẹp đó, hội tụ từ nhiều yếu tố. Đó là sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Cùng tinh thần, ý chí toàn dân nhất tề đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt trọn niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

75 năm trước, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang và mở ra những trang sử mới đầy hào hùng. Từ đó, ngày 22/12 trở thành ngày hội của dân tộc đã đi vào lịch sử, trở thành Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ một đội quân với vũ khí thô sơ, chỉ có 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ cảm tử trong các đội du kích Cao - Bắc - Lạng, Cứu quốc quân... Các chiến sĩ là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sục sôi đã tạo thành một khối đoàn kết vững chắc.

Đội quân với tinh thần quả cảm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thắng lợi đó cũng mở đầu cho truyền thống "trăm trận trăm thắng" của quân đội ta trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, luôn luôn có mặt ở những nơi trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, cùng kinh tế khó khăn, vùng thiên tai để sát cánh với nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hôm nay ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, chúng ta vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, giữ vững biên cương Tổ quốc và sức bật mới cùng thời đại.

 Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC