Ngày 4 Tháng 12, 2015 | 08:16 AM

Con hơn tuổi mẹ, không thể tin nổi!

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Vì mình nên một “quan” xã khai tuổi của mình còn nhiều hơn tuổi mẹ để nhận Huân chương Kháng chiến;

Vì mình mà cán bộ tỉnh sắp về hưu sang tận Canada học… xổ số dù thừa hiểu chuyến “công du” cuối đời chả có nghĩa lý gì cho đóng góp của họ trước khi “hạ cánh an toàn”;

Vì mình mà lãnh đạo một huyện ngoại thành mang tiếng cho “cả họ làm quan”, rồi khốn đốn xử lý hậu quả từ những quyết định tạo nên bởi chính quyền lực của mình; Cũng vì mình mà sếp to của một sở ngang nhiên xây nhà trái phép giữa phố cổ;

Quan chức vì mình nên lăm le “thu hồi vốn” thay vì phụng sự nhân dân; thương nhân vì mình nên nhiều người dụng chiêu lừa hơn bài toán kinh doanh; nông dân nhiều người cũng vì mình mà đầu độc chính đồng bào mình bằng rau bẩn, thịt bẩn…

Có vẻ nhiều người trong chúng ta đang sống ngày càng ích kỷ, cá nhân hơn mọi thời kỳ đã qua. Có vẻ như mọi thứ tệ hại mà chúng ta thấy hàng ngày, đều xuất phát từ việc ai cũng nhăm nhăm chộp lấy lợi lộc về mình rồi… tính tiếp.

Có vẻ như lời kinh Phật đã bị hiểu sai nghiêm trọng: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Trong khi kinh Phật dạy rằng “Không sát sinh, không ăn trộm ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không hai lời, không khinh ngữ, không ác khẩu, không tham lam, không oán hận, không tà kiến” thì mới là “vì mình”. “Không vì mình” thì sẽ tạo ra hậu quả xấu, “không vì mình” thì sẽ tạo thành tai họa, và chỉ có “vì mình” (tức là không làm những điều trên) thì mới không bị trời tru đất diệt.

Đạo đức xã hội đang bị một số người làm cho trở nên mơ hồ, hư thực và cao siêu.

Mà đáng lo thay, những người tạo nên bức tranh bi quan ấy nhiều khi không phải người thường!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC