Ngày 21 Tháng 12, 2013 | 04:31 PM

TP HCM:

Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115

Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115
  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Ngày 19/12, UBND TP HCM đã có quyết định về việc thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TP là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 1
Trung tâm Cấp cứu 115 TP có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động của mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện; tổ chức công tác cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến các bệnh viện gần nhất, phù hợp với tình trạng của người bệnh để tiếp tục điều trị; phục vụ cấp cứu cho các sự kiện, lễ hội, tiếp đón đoàn khách ngoại giao của TP; thực hiện tốt quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật;

Mặt khác, Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tham mưu cho Sở Y tế TP xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu của nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 266 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vốn là trung tâm cấp cứu Trưng Vương cũ.
Nguyên Quốc

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC