Ngày 23 Tháng 11, 2013 | 08:47 AM

Tăng cường tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng

Tăng cường tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng

GiadinhNet - Nhằm chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của người thầy thuốc, nhân viên y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BYT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

Chỉ thị nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị khám chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân khẩn trương thực hiện các công việc: Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, gồm: số điện thoại đường dây nóng bệnh viện, số điện thoại giám đốc bệnh viện, số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế (số điện thoại đường dây nóng Bộ Y tế đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ). Công khai số điện thoại đường dây nóng tại nơi bệnh nhân dễ thấy.

Phải phân công cán bộ y tế trực điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, người nhận có trách nhiệm phải giải thích rõ, xử lý ngay những vấn đề có thể, hoặc chuyển tới ngay tới cá nhân hoặc bộ phận liên quan. Các cá nhân và bộ phận liên quan khi tiếp nhận thông tin phải xử lý ngay hoặc đến tận nơi kiểm tra, xử lý.

Sẽ xử lý nghiêm bộ phận tiếp nhận thông tin cũng như người tiếp nhận thông tin không xử lý ngay khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân.

Định kỳ họp kiểm điểm đường dây nóng tuần/lần, tăng cường kiểm tra giám sát khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Báo cáo cơ quan chủ quản kết quả thực hiện 6 tháng/lần.

HN

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC