Ngày 3 Tháng 6, 2013 | 03:00 AM

Phú Thọ đầu tư mạnh cho chương trình dân số, sức khỏe sinh sản

Phú Thọ đầu tư mạnh cho chương trình dân số, sức khỏe sinh sản

GiadinhNet - Trước tình trạng mất cân bằng giới tính tăng đột biến, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao, dân số tăng nhanh, tỉnh Phú Thọ đã đưa ra chiến lược hành động nhằm nâng cao chất lượng dân số, giảm mức sinh, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, kiềm chế và giảm dần mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch huy động nguồn vốn lớn đầu tư cho chương trình dân số - sức khỏe sinh sản (DS-SKSS). Dự kiến từ nay đến năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ huy động trên 620 tỷ đồng dành cho lĩnh vực này; trong đó ngân sách trung ương 146 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 174 tỷ đồng, còn lại huy động từ ngân sách huyện, xã và các nguồn lực khác.
 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đưa nội dung DS - KHHGĐ vào chương trình các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn về lý luận chính trị, quản lý hành chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát triển, đa dạng hóa các loại hình truyền thông. Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến năm 2015 sẽ giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1%, khống chế gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh xuống 115 bé trai/100 bé gái; nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em...

Đ.A

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC