Ngày 2 Tháng 9, 2013 | 10:06 PM

Long An: Đầu tư kinh phí cho truyền thông

Long An: Đầu tư kinh phí cho truyền thông
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thời gian qua, công tác truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ được cấp ủy-chính quyền các cấp tại Long An quan tâm và đầu tư mạnh mẽ.

Năm 2013, tổng kinh phí đầu tư cho công tác truyền thông giáo dục gần 3,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp tỉnh đầu tư 1,5 tỷ đồng, tuyến huyện gần 300 triệu đồng và tuyến xã cũng đầu tư hơn 200 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại từ Trung ương phân bổ, hơn 1,4 tỷ đồng.
 
Các mô hình nhằm thực hiện công tác truyền thông giáo dục DS-KHHGĐ được triển khai rộng tại Long An đều xuất phát từ sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể. Riêng mô hình đưa chính sách DS-KHHGĐ vào quy ước ấp-khu phố giúp công tác dân số thuận lợi, từ năm 2009 Long An đã triển khai trên 190 xã, phường, thị trấn. Đến cuối năm 2012, toàn địa bàn có 1.005/1.022 (đạt 98%) ấp-khu phố đã soạn thảo, xây dựng quy ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào thực hiện trong nhân dân.
 
Đ.B

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC