Ngày 28 Tháng 3, 2013 | 05:35 PM

Điện Biên: Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số tại tuyến huyện

Điện Biên: Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số tại tuyến huyện
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong không khí thi đua sôi nổi của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ, chào mừng 60 năm thành lập ngành Y tế tỉnh Điện Biên, hệ thống DS-KHHGĐ Điện Biên đang tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số.

Tính đến ngày 28/3, tại tuyến huyện đã có 5/9 đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013) trên địa bàn huyện: Thành phố Điện Biên Phủ; Tủa Chùa; Mường Nhé; Mường Chà; Điện Biên Đông.
 
Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân số trong 10 năm qua; đồng thời đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn từng huyện trong tình hình hiện nay.
 
Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh Dân số giai đoạn 2003 - 2013. Thành phố Điện Biên Phủ đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Tủa Chùa đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Mường Nhé đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Mường Chà đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Điện Biên Đông đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân.
 
Điện Biên: Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số tại tuyến huyện 1
BS Vi Thị Hoa - Phó giám đốc Sở Y tế - Chi cục trưởng chi cục
Dân số - KHHGĐ Điện Biên trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại huyện Mường Nhé.
 
Đồng thời tại Hội nghị cũng trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2012: Thành phố Điện Biên Phủ đã trao giấy khen cho 06 cá nhân; Tủa Chùa 05 cá nhân; Mường Nhé 06 cá nhân; Mường Chà 05 cá nhân; Điện Biên Đông 05 cá nhân.
 
Ngoài ra tại Hội nghị đã trao hỗ trợ các hoạt động phúc lợi cho các xã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2012, tại Thành phố Điện Biên Phủ: 04 phường; Tủa Chùa: 02 xã; Mường Nhé: 02 xã; Mường Chà: 02 xã; Điện Biên Đông: 03 xã.
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tuyên truyền về công tác Dân số - KHHGĐ đến các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm khẳng định những mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế, khó khăn thách thức từ đó đề ra phương hướng cụ thể, sát thực tiễn, xác định kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn tiếp theo và thông qua hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn tới.
 
Đặng Thúy Lan
(Chi cục Dân số - KHHGĐ)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC