Ngày 1 Tháng 2, 2013 | 02:41 PM

Cao Bằng: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Cao Bằng: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

GiadinhNet - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng đã kết hợp với Ban chỉ đạo Dân số huyện Nguyên Bình tiến hành hội thảo cấp xã, huyện về báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013).

 
Cao Bằng: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 1

Đồng chí Hoàng Bá Thước - Phó giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng - phát biểu tại Hội thảo.

 
Điều hành và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Hoàng Bá Thước và đồng chí Nông Văn Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Dân số-KHHGĐ huyện. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến về thực trạng, đề xuất biện pháp trong công tác thực hiện pháp lệnh về công tác Dân số- KHHGĐ.
 
Theo số liệu báo cáo tại hội thảo, từ năm 2003 tới nay Pháp lệnh Dân số đã dần đi vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng và bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan, nhận thức của người dân thay đổi theo chiều hướng tích cực, tỷ suất sinh giảm từ 23,69 ‰ (năm 1999) xuống còn 18,1‰ (năm 2009) và các năm 2010, 2011, 2012 tỉ suất sinh tiếp tục giảm, bình quân mỗi năm giảm 0,2‰. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,39% ( năm 1999) xuống 1% (năm 2012). Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,04 con vào năm 1999 xuống 2,18 con vào năm 2009 và 2,15 con vào năm 2011, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng, hiện duy trì ở 72 - 75% từ năm 2005 tới nay. 

Đánh giá chung trong cả giai đoạn 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, mức sinh toàn tỉnh trong xu hướng giảm, bình quân mỗi năm giảm 0,3‰, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên đã giảm từ 30% năm 2000 xuống 14,5% năm 2011.
 
Kết quả đạt được của chương trình Dân số-KHHGĐ đã góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 
Mai Hương
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC