Ngày 11 Tháng 6, 2019 | 10:27 AM

Nhiều nhiệm vụ quan trọng được Cục Việc làm triển khai trong tháng 6/2019

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Trong tháng 6/2019, Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trên cả 2 bình diện: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác chuyên môn.

Cục Việc làm là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm; hỗ trợ đào tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu năm 2019 tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu câu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Tiếp nối những kết quả ấn tượng đã đạt được trong 5 tháng đầu năm, trong tháng 6/2019, Cục Việc làm sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng dự thảo các văn bản:

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo kế hoạch, hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Với những bước đi đúng đắn, Cục Việc làm hứa hẹn sẽ vượt các chỉ tiêu đề ra trong tháng 6/2019. Ảnh: TL

Với những bước đi đúng đắn, Cục Việc làm hứa hẹn sẽ vượt các chỉ tiêu đề ra trong tháng 6/2019. Ảnh: TL

Nghị định quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án báo cung – cầu lao động. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Về công tác chuyên môn:

Về lĩnh vực việc làm: Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019; tổng hợp, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo về tình hình người lao động Việt Nam qua biên giới Trung Quốc làm việc. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chính sách việc làm đối với lao động đặc thù. Tham gia xây dựng các báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về các chính sách việc làm, về việc làm cho các nhóm lao động.

Về thông tin thị trường lao động: Triển khai các hoạt động của dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019. Tiếp tục báo cáo tổng hợp hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm và định hướng hoạt động dịch vụ việc làm trong thời gian tới. Tiếp tục xây dựng các báo cáo về thông tin thị trường lao động. Hướng dẫn, rà soát và báo cáo về tình hình cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc triển khai các hoạt động thuộc Dự án phát triển mạng thông tin việc làm Việt Nam (worknet). Xây dựng các báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về các chính sách thị trường lao động.

Cục Việc làm đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2019. Ảnh: TL

Cục Việc làm đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2019. Ảnh: TL

Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Chuẩn bị nội dung triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tổng hợp bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định mới. Hướng dẫn và trả lời các vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Về công tác quản lý lao động: Tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát về tình hình tuyển và sử dụng lao động nước ngoài ở các doanh nghiệp tại một số địa phương. Phối hợp, xây dựng kế hoạch tập huấn cho một số cán bộ tại địa phương trong công tác quản lý lao động. Triển khai các công việc để thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; chuyên gia khoa học công nghệ theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2015. Cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Úc.

Đại Phong

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC