Ngày 16 Tháng 7, 2019 | 04:00 PM

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019

Nửa đầu năm 2019, quán triệt phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đề ra ngay từ đầu năm; với mục tiêu hoàn thành sớm Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

1. Tổng huy động vốn đạt 966.356 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch Quý II/2019, trong đó huy động vốn thị trường I đạt 892.821 tỷ đồng, tăng 8,4% so với 31/12/2018. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn và bán lẻ lần lượt là 5,1% và 7% so với 31/12/2018. Huy động vốn từ khối FDI tăng mạnh 13,1% so với 31/12/2018. Huy động vốn KKH tăng 10,1% so với 31/12/2018, chiếm tỷ trọng 29,9% huy động vốn thị trường I. Huy động vốn ngoại tệ đạt trên 6,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 16,6% huy động vốn thị trường I.

2. Dư nợ tín dụng đạt 697.240 tỷ đồng, tăng 9,7% so với 2018, hoàn thành 101,3% kế hoạch 6 tháng. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ tiếp tục mở rộng, tăng từ 45,4% tại 31/12/2018 lên 48% tại 30/6/2019. Dư nợ cho vay tại PGD cuối kỳ đạt 138.465 tỷ, tăng 18,3% so với cuối năm 2018. Tỷ trọng tín dụng tại PGD trong dư nợ bán lẻ tăng từ 40,6% cuối năm 2018 lên 41,3% tại 30/6/2019. Dư nợ bình quân tại Phòng Giao dịch đạt 124.987 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2018. Dư nợ cho vay khách hàng FDI đạt 44.283 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018.

3. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; thu hồi nợ xấu và nợ đã xử lý dự phòng rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh. Dư nợ xấu nội bảng ở mức 7.036 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 12.631 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nội bảng là 179,5%, đạt mức đỉnh của Vietcombank trong thời gian qua và ở mức cao trong các ngân hàng tại Việt Nam. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 1.942 tỷ đồng, hoàn thành 125,3% kế hoạch Quý II và 55,5% kế hoạch năm 2019.

4. Các mảng kinh doanh dịch vụ:

i) Doanh số TTQT-TTTM đạt 41,4 tỷ USD, tăng 12,6% so cùng kỳ. Thị phần ở mức 16,88%, tăng 0,28 điểm % so với cùng kỳ năm 2018.

ii) Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 25,1 tỷ USD, tăng 12% so cùng kỳ năm 2018.

iii) Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,2 tỷ USD, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2018.

iv) Hoạt động thẻ tiếp tục tăng trưởng tốt:

- Doanh số thanh toán thẻ và doanh số sử dụng thẻ lần lượt đạt 76.540 tỷ đồng/21.387 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 40,1%/20% so với cùng kỳ năm 2018.

- Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ tăng thêm 4.919 đơn vị, đạt 182,9% kế hoạch 6 tháng năm 2019.

v) Phát triển khách hàng E-banking mới đạt ~1,49 triệu khách hàng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

5. Kết quả tài chính đạt được những kết quả tích cực

- Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 1,62% và 25,19%, tăng mạnh so với 2018 và cao hơn mặt bằng chung các TCTD.

- NIM tiếp tục cải thiện và đạt mức 3,22% (2018: 2,90%).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 11.045 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt 11.280 tỷ, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực hiện 55% kế hoạch năm 2019.

- Vietcombank tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết và vươn lên là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng.

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”, toàn hệ thống Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2019.

Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2019

(1). Tổng tài sản

Tăng 12%

(1). Huy động vốn từ nền kinh tế

Tăng 13%

(1). Tín dụng

Tăng 15%

(1). Tỉ lệ nợ xấu

< 1,0%

(1). Lợi nhuận trước thuế

Tăng 12%

PV

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC