Ngày 26 Tháng 6, 2019 | 11:15 AM

Hàng bãi Nhật bán tràn lan gây nguy cơ cho sức khỏe, môi trường

  MỚI NHẤT

Phần lớn loại hàng ở dạng phế liệu đều khó được sử dụng ngay hoặc tái chế, dẫn đến các nguy cơ về sức khỏe, môi trường.

Theo Zing

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC