Ngày 13 Tháng 9, 2017 | 08:10 AM

Hải sản nhập ngoại tiền triệu vẫn đắt hàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC