Ngày 30 Tháng 7, 2019 | 01:00 PM

Hà Giang: Nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Với đặc thù là tỉnh miền núi phía Bắc, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Hà Giang gặp không ít khó khăn trong vấn đề thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách nhằm hỗ trợ, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động (NLĐ) khi bị thất nghiệp và quan trọng hơn là hỗ trợ người thất nghiệp được học nghề, tìm việc làm mới ổn định cuộc sống.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Sở LĐTB&XH Hà Giang đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời với chức năng được giao đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động, người sử dụng lao động. Kiểm tram giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã có hiệu quả tích cực, số doanh nghiệp, người lao động tham gia BHTN ngày càng tăng; nguồn thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp tăng; số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không đầy đủ hoặc nộp chậm ngày càng giảm.

Đối với công tác dạy nghề, Sở đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiếp nhận thông báo tuyển sinh, làm căn cứ tư vấn học nghề cho người lao động. Thông tin tuyển sinh được cập nhật thường xuyên và tư vấn đầy đủ cho người lao động tham gia BHTN khi đến thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Thông tin về nhu cầu học nghề của người lao động được cập nhật đầy đủ làm cơ sở định hướng cho người lao động tham gia các khóa học nghề phù hợp với trình độ, năng lực và hoàn cảnh cá nhân. Kết quả, đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho gần 140 người. Sau khi hoàn thành khóa học nghề, người lao động tiếp tục được Trung tâm hỗ trợ tư vấn, tìm kiếm việc làm theo nghề đã học. Ngoài ra, thông qua tư vấn, hàng trăm lao động đã chủ động kết nối, lựa chọn đơn vị dạy nghề phù hợp để học nghề và tìm được việc làm.

Hà Giang: Nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để àm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động luôn được quan tâm và chú trọng. Vấn đề này được triển khai dưới nhiều hình thức như: Tư vấn, giới thiệu trực tiếp; trực tuyến qua mạng internet…vv. Chính vì vậy, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm có xu hướng tăng theo từng năm (nếu năm 2010 tư vấn giới thiệu việc làm cho 91 người thì đến năm 2018 lượt người được tư vấn và giới thiệu việc làm chạm mốc 4.689 người).

Sau 10 năm thực hiện chính sách BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐTB&XH Hà Giang) đã đạt được nhiều kết quả hết sức đáng ghi nhân. Cụ thể so sánh năm 2018 với năm 2009: Tỷ lệ tăng bình quân về số tổ chức tham gia là 79,40%/năm và tỷ lệ tăng bình quân về số người tham gia tăng 48,59%/năm; tỷ lệ số thu tăng bình quân là 167,5%/năm. Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và số người hưởng trợ cấp BHTN tăng dần trong các kỳ báo (Tốc độ tăng số người hưởng bình quân trong các kỳ báo cáo là 72,24%/năm).

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức, thực hiện chính sách BHTN tại Hà Giang cũng gặp không ít khó khăn.

Đơn cử như người lao động chưa thực sự quan tâm đến việc học nghề, mức hỗ trợ học nghề thấp, không có hỗ trợ chi phí quản lý. Các cơ sở dạy nghề chưa quan tâm đến việc đào tạo nghề cho lao động tham gia BHTN. Mặt khác, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tham gia BHTN thấp và chưa có quy định chi tiết về nội dung, định mức chi và được hỗ trợ theo tháng nên gây khó khăn cho cơ sở dạy nghề trong việc xây dựng dự toán và định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Với đặc thù là tỉnh vùng núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số có tâm lý ngại đi làm việc xa nhà, trình độ học vấn, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Trong khi trên địa bàn tỉnh, các khu công nghiệp chưa phát triển, doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ lẻ, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng là chính. Do đó, khả năng thu hút và tạo việc làm cho người lao động rất hạn chế. Bên cạnh đó, kinh phí hạn hẹp, địa bàn bị chia cắt nên công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nói chung và thất nghiệp nói riêng gặp khó khăn. Một số đơn vị sử dụng lao động chưa có trách nhiệm với lao động bị thất nghiệp trong việc hướng dẫn họ nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số doanh nghiệp thông báo về tình hình biến động lao động trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, Sở LĐTB&XH Hà Giang cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đi đôi với công tác kiếm tra, thanh tra để hướng dẫn thực hiện, và chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp vi phạm trong vấn đề thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động. Xem đây là giải pháp quan trọng để giúp người lao động định hướng trong việc lựa chọn học nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp để sớm quay lại thị trường lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thực hiện chính sách BHTN.

Đồng thời đề nghị Bộ LĐTB&XH có chính sách hỗ trợ kinh phí tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động cho lao động thất nghiệp. Nâng mức hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp.

Đại Phong

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC