Đến viện chăm chồng nhưng chị dâu mang đúng một bát cháo, khi tôi tỏ ý phẫn nộ thì anh trai quay mặt đi nói một câu làm cả nhà "đứng hình"

3 Tháng 8,2020 | 19:00

Đến viện chăm chồng nhưng chị dâu mang đúng một bát cháo, khi tôi tỏ ý phẫn nộ thì anh trai quay mặt đi nói một câu làm cả nhà "đứng hình"

Biết nguyên nhân dẫn đến hành động ấy của chị, tôi vừa thương vừa trách. Tất cả cũng do anh tôi không tốt.

« trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau »