Ngày 22 Tháng 12, 2014 | 10:05 AM

Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh - Dịch bệnh được đẩy lùi

GiadinhNet - Nậm Khánh là xã vùng cao của huyện Bắc Hà- Lào Cai. Ở đây có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chuyện cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn ở xã Nậm Khánh dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần gương mẫu tiên phong thực hiện của mỗi đảng viên đặc biệt trong việc đi đầu làm nhà vệ sinh, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể nhân dân.

Đây là tiền đề quan trọng giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. - Ảnh: PV

Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. - Ảnh: PV

Nỗ lực thay đổi nhận thức người dân

Thời gian trước đây, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã luôn tồn tại những bất cập. Trong đó, thói quen sinh hoạt, ăn ở chưa hợp vệ sinh của người dân đã và đang gây khó khăn cho việc thực hiện tiêu chí môi trường.

Xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó có phong trào làm nhà vệ sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã đã tích cực triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức cá nhân nhằm giúp nhân dân làm nhà vệ sinh, phát động phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết giữa các tổ chức đoàn thể chính trị, giữa các thôn trong xã.

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc làm nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, xã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi, tập quán canh tác, tập quán sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Trong đó, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong việc đi đầu làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Hiện 7 thôn trên địa bàn xã đã có 165 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh/215 hộ gia đình toàn xã chiếm 76,7%, số còn lại tuy đã có nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, đặc biệt là việc các hộ gia đình có nhà vệ sinh nhưng việc sử dụng vẫn chưa trở thành thói quen, nếp sống của bà con nơi đây.

Để nâng cao nhận thức của nhân dân về việc làm và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, gương mẫu đi đầu để nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nhận thức tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường từ đó có ý thức tự giác tham gia cùng vào cuộc.

Phong trào mang ý nghĩa lớn

Ngành y tế địa phương đã chỉ đạo phân công cán bộ trực tiếp tuyên truyền, khảo sát nhu cầu làm, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của nhân dân, lồng ghép phong trào với cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phát động và ký giao ước thi đua giữa các thôn, bản và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh môi trường thôn, bản, khơi thông cống rãnh, giúp nhau làm mới nhà vệ sinh, đào hố chứa rác.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để người dân học tập, những cán bộ không chấp hành sẽ bị nhắc nhở, xử lý. Tại các buổi họp thôn, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức, kỹ năng, sự cần thiết làm nhà vệ sinh để nhân dân nhận rõ đây là việc làm thiết thực, đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Mặt khác, xã căn cứ điều kiện thực tế, giao chỉ tiêu làm nhà vệ sinh cho từng thôn, bản, hoàn thành ở các giai đoạn khác nhau. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức nhằm giúp bà con nhân dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo đó năm 2013 xã đã được Hội chữ thập đỏ Na Uy hỗ trợ làm 30 nhà tiêu hợp sinh. Trong năm 2014 xã đã đề xuất Hội chữ thập đỏ Na Uy tiếp tục hỗ trợ làm thêm 60 nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, hiện nay phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong xã. Nhân dân đã tích cực tham gia làm nhà vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xanh, sạch đẹp.

Với những cách làm cụ thể, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, Nậm Khánh đã và đang nỗ lực cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn phấn đấu năm 2014 xã sẽ đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2010-2030.

Lan tỏa phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”

Dự án Vận động cộng đồng triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” triển khai theo tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp, thu gom phân, ngõ xóm văn minh đang được thực hiện tại một số địa phương của Lào Cai. Mục tiêu của chương trình là từ những việc làm đơn giản như: dọn vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đổ rác đúng nơi quy định, rửa tay với xà phòng… sẽ nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh của người dân.

Minh Tâm

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC