Ngày 24 Tháng 12, 2014 | 02:00 PM

Ngành công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào “không khói thuốc”

GiadinhNet - Ngay từ năm 2012, được sự giúp đỡ của Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn đã tổ chức thành công 11 Lớp tập huấn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại nhiều công đoàn ngành.

Tổ chức hàng loạt các lớp tập huấn

Ngành công đoàn là một trongh những đơn vị triển khai được nhiều lớp tập huấn liên quan đến tác hại của thuốc lá. Tại mỗi Lớp tập huấn, các đại biểu được nghe chuyên gia của Bộ Y tế trình bày về tình hình sử dụng và tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống của con người; giới thiệu Luật phòng, chống tác hại thuốc lá đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, quy định về xử phạt hành chính hút thuốc lá không đúng nơi quy định; vai trò của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số Công đoàn ngành và LĐLĐ địa phương, đồng thời triển khai các bước xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ; sau 5 năm triển khai Chương trình, Tổng Liên đoàn đã tổ chức nhiều Hội thảo, Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, triển khai sâu rộng mô hình xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, cung cấp, hỗ trợ các ngành, địa phương hàng nghìn biển cấm hút thuốc, biên soạn, phát hành trên 10.000 tờ gấp và trên 800 đĩa CD, đã tuyên truyền, vận động được khoảng 80 nghìn CNLĐ bỏ hút thuốc lá.

Nhiều điểm sáng

Qua kiểm tra giám sát cho thấy hàng loạt các tổ chức công đoàn đã thực hiện nghiêm và hưởng ứng phong trào “không khói thuốc” như công đoàn Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Bộ Thông tin Truyền thông….

Với đặc điểm là tổ chức Công đoàn cơ sở gồm 37 Công đoàn bộ phận có chức năng, nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, nhưng trong những năm vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong công nhân, viên chức, lao động; vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi; động viên cán bộ, công nhân viên trên mọi cương vị công tác của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá gồm 07 thành viên, do Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội làm trưởng Ban. Tổ chức được nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá cho các cán bộ công đoàn; phổ biến các chính sách Nhà nước về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các Công đoàn trực thuộc. Xây dựng nội quy, quy định cấm hút thuốc trong phòng làm việc, phòng họp để cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân viên chức gương mẫu đăng ký thực hiện quy định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng trong nhà”. Hằng năm, đưa tiêu chuẩn “không hút thuốc lá nơi làm việc” vào nội quy, quy chế thi đua, coi đây là một chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Tại cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong các phòng làm việc, hành lang, trong hội trường và tiền sảnh ngoài hội trường không thấy mẩu thuốc lá; trong các phòng làm việc không có bật lửa, gạt tàn thuốc lá; một số nơi hành lang, hội trường, nhà ăn, phòng làm việc đều treo biển “Cấm hút thuốc lá”. Tại các vị trí dễ quan sát như trong phòng làm việc, ngoài cửa phòng, hành lang đã gắn biển báo “Cấm hút thuốc” để cán bộ, đoàn viên trong cơ quan và khách đến liên hệ công tác chấp hành.

Tại trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục”, Ban Giám hiệu đã thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”, trong đó Công đoàn là cơ quan thường trực, triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, gắn hệ thống biển “Cấm hút thuốc” tại lớp học, giảng đường, thư viện, hội trường, phòng làm việc; treo tranh in hình cảnh báo tác hại thuốc lá tại những địa điểm dễ quan sát để mọi người thực hiện.

Hàng năm, Ban Thường vụ Công đoàn- Bộ Thông tin và Truyền thông luôn chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá; đồng thời ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản ấn phẩm.

Qua thực tế kiểm tra thực tế tại Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông trong các phòng làm việc, trong hội trường, phòng họp, phòng làm việc, hàng lang không có cán bộ, nhân viên hút thuốc. Một số nơi quy định cấm hút thuốc (phòng họp, hội trường, phòng làm việc…) đều treo biển “Cấm hút thuốc”.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC