Thông tin mới nhất về: Phần mềm ứng dụng

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Kết nối thông thin các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Kết nối thông thin các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

17/08/2013 16:00

Giảm tải cho các bệnh viện, tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng năng suất làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn… là hàng loạt những lợi ích trước mắt và dài hạn khi triển khai và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong ngành Y tế.

Tags: , thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống, Ứng dụng, hoàn chỉnh, Y tế công cộng, Nhi Đồng, triển khai, phần mềm, Phần mềm ứng dụng