Thông tin mới nhất về: Phạm Công Danh bồi thường 4.500 tỷ

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Phạm Công Danh không phải bồi thường 4.500 tỷ đồng cho VNCB

Phạm Công Danh không phải bồi thường 4.500 tỷ đồng cho VNCB

25/12/2018 14:28

Tòa ghi nhận số tiền ông Danh chuyển lại cho VNCB để tăng vốn điều lệ nên cần thu hồi để cấn trừ trách nhiệm bồi thường cho bị cáo.

Tags: pháp luật, Phạm Công Danh, Phạm Công Danh bồi thường 4.500 tỷ