Thông tin mới nhất về: Obama thăm Việt Nam

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Obama thăm Việt Nam: Chỉ mật vụ Mỹ được mở cửa xe

Obama thăm Việt Nam: Chỉ mật vụ Mỹ được mở cửa xe

20/05/2016 08:11

Trong cuộc gặp gỡ với đại diện Bộ Công an Việt Nam, mật vụ Mỹ đề nghị khách sạn ông Obama nghỉ sẽ do họ chịu trách nhiệm bảo vệ và chỉ lực lượng này được mở cửa xe cho tổng thống.

Tags: Obama thăm Việt Nam, Mật vụ Mỹ