Ngày 13 Tháng 12, 2012 | 05:30 PM

Luật DS-KHHGĐ của Trung Quốc (4): Trách nhiệm của Hội đồng Nhà nước đối với công tác Dân số

Luật DS-KHHGĐ của Trung Quốc (4): Trách nhiệm của Hội đồng Nhà nước đối với công tác Dân số
  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Sau 10 năm thi hành Luật, Chương trình DS-KHHGĐ của Trung Quốc đã ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển.

 
Chương VII gồm 3 điều khoản bổ sung của Luật: Quy định trách nhiệm của Hội đồng Nhà nước về việc xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý chương trình DS-KHHGĐ đối với nhóm dân di cư trôi nổi, các biện pháp quản lý dịch vụ kỹ thuật KHHGĐ và biện pháp hành chính liên quan đến các khoản đóng góp bồi thường xã hội.

Điều 46 quy định trách nhiệm của Hội đồng Quân sự T.Ư xây dựng các biện pháp cụ thể để thực hiện Luật áp dụng cho Quân đội và Điều 47 cuối cùng quy định hiệu lực thi hành Luật bắt đầu từ 1/9/2002.

Luật đã quy định rõ nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ, trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự ổn định lâu dài tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn lực cho công tác DS-KHHGĐ ngày càng tăng...

Sau 10 năm thi hành Luật, chương trình DS-KHHGĐ đã ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển. Kết quả đạt được của chương trình đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và hạnh phúc của các gia đình, vào quá trình xây dựng và phát triển một đất nước Trung Hoa thịnh vượng và hài hòa như ngày nay. 

PGS.TS Trần Văn Chiến

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC