Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 09:13 AM

Luật dân cư Mexico (9)

Luật dân cư Mexico (9)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người di cư là những người Mexico hoặc người nước ngoài rời khỏi đất nước với mục đích sinh sống tại nước ngoài.

Chương IV - DI CƯ

Điều 76. Đối với vấn đề di cư, trách nhiệm và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ là:

1. Tìm hiểu các nguyên nhân và lý do có thể dẫn đến việc di cư của các công dân Mexico và đề ra các biện pháp để kiểm soát việc di cư;

2. Đề ra các biện pháp phối hợp với Bộ ngoại giao để bảo vệ những người dân Mexico di cư.

Điều 77. Người di cư là những người Mexico hoặc người nước ngoài rời khỏi đất nước với mục đích sinh sống tại nước ngoài.

Điều 78. Những người có nguyện vọng di cư khỏi Mexico.

Điều 79. Trong trường hợp những người lao động Mexico, họ cần phải chứng minh được rằng họ xuất cảnh theo hợp đồng với thời hạn bắt buộc đối với chủ sử dụng lao động hoặc người ký hợp đồng, và với tiền lương đủ để họ trang trải các nhu cầu của đời sống. Các nhà chức trách về di cư sẽ yêu cầu xuất trình văn bản về các điều kiện làm việc được phê chuẩn bởi hội đồng hoà giải và trọng tài, trong quyền hạn pháp lý của mình, và phải được chứng thực bởi Ngài lãnh sự của nước mà những người lao động sẽ làm việc.

Điều 80. Việc chuyên chở tập thể những người lao động Mexico phải được Văn phòng Chính phủ giám sát để đảm bảo việc thực thi các luật và các văn bản dưới luật tương ứng.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC