Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 08:40 AM

Luật dân cư Mexico (8)

Luật dân cư Mexico (8)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không ai có trách nhiệm phải cho người nước ngoài làm việc khi họ không chứng minh được sự nhập cư hợp pháp của họ tại Mexico và khi họ chưa có được giấy phép đặc biệt để làm công việc nhất định.

Chương III: NHẬP CƯ (tiếp)

Điều 67. Các nhà chức trách của nước Cộng hoà ở cấp liên bang, địa phương hay tỉnh/thành phố, cũng như các công chứng viên, những người thay thế họ hoặc những người làm công việc của người thay thế đó và những người môi giới thương mại, có trách nhiệm phải yêu cầu những người nước ngoài đến liên hệ về những vấn đề thuộc chức năng của mình, trước hết phải chứng minh sự nhập cư hợp pháp của họ tại Mêhicô.

Điều 68. Các thẩm phán hoặc công chức thuộc các cơ quan đăng kýhộ tịch không tiến hành bất cứ hoạt động nào trong đó có sự tham gia của bất kỳ người nước ngoài nào, trước khi họ tự chứng minh sự có mặt hợp pháp của họ tại  Mexico.

Điều 69. Không một cơ quan tư pháp hay hành chính nào được phép tiến hành việc xử lý ly hôn hay huỷ bỏ hôn nhân của người nước ngoài, nếu họ không kèm theo giấy xác nhận của Văn phòng Chính phủ về việc nhập cư hợp pháp của họ tại  Mexico và họ có đủ điều kiện cũng như tư cách nhập cư để thực hiện việc đó.

Điều 70. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc bình thường, các nhà chức trách nhập cư theo đề nghị của các đương sự sẽ cấp giấy xác nhận sự nhập cư hợp pháp theo đúng các quy định của Luật này cho họ.

Điều 71. Văn phòng Chính phủ sẽ lập các trạm nhập cư tại các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ nước Cộng hoà để làm nơi ở như là một biện pháp an ninh nếu xét thấy cần thiết, cho người nước ngoài được nhập cư tạm thời, cũng như những trường hợp bị trục xuất.

Điều 72. Các cơ quan tư pháp trên toàn quốc có trách nhiệm phải thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết về hồ sơ của những người nước ngoài đang trong qúa trình xét xử vào thời điểm mở phiên toà, nêu rõ tội trạng họ phạm phải và bản án được tuyên xử đối với họ.

Điều 73. Các nhà chức trách mà theo quy định của Pháp luật có quyền điều khiển các lực lượng công cộng liên bang, địa phương hoặc tỉnh/thành phố phải hợp tác cùng các nhà chức trách về nhập cư.

Điều 74. Không ai có trách nhiệm phải cho người nước ngoài làm việc khi họ không chứng minh được sự nhập cư hợp pháp của họ tại  Mexico và khi họ chưa có được giấy phép đặc biệt để làm công việc nhất định.

Điều 75. Khi một xí nghiệp, một người nước ngoài hoặc những người đại diện của họ không hoàn thành đầy đủ các yêu cầu mà văn phòng Chính phủ xác định, về bất kỳ thủ tục nào đó liên quan đến việc nhập cư, thì coi như họ đã từ bỏ ý nguyện của mình.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC