Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 07:55 AM

Luật dân cư Mexico (7)

Luật dân cư Mexico (7)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Khi Văn phòng Chính phủ yêu cầu, người nước ngoài phải chứng minh sự nhập cảnh và tạm trú hợp pháp của mình tại Mexico và phải tuân thủ các quy định khác của Luật và các văn bản dưới luật của luật này.

Chương III: NHẬP CƯ (tiếp)

Điều 61. Những người có người làm việc dưới quyền hoặc phụ thuộc về kinh tế là người nước ngoài, có nghĩa vụ phải báo cáo với Văn phòng Chính phủ, trong vòng 15 ngày về mọi điều kiện hoàn cảnh nhập cư của những người nước ngoài này. Ngoài ra họ còn phải gánh chịu những chi phí phát sinh do việc trục xuất người nước ngoài trong trường hợp Văn phòng Chính phủ ra lệnh trục xuất.

Điều 62. Để được nhập cảnh những người nước ngoài bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục sau:

1. Xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe chính thức do nhà chức trách của nước mà họ xuất phát cấp để chứng minh họ có sức khoẻ thể chất và trí tuệ tốt.

2. Vượt qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ do các nhà chức trách y tế tiến hành.

3. Cung cấp cho các nhà chức trách nhập cư, với sự cam đoan nói đúng sự thật những điều mà họ được yêu cầu cung cấp.

4. Xuất trình các giấy tờ tuỳ thân gốc hợp lệ và chứng minh tư cách nhập cư.

5. Xuất trình giấy chứng nhận chính thức về lý lịch tư pháp của họ, do các nhà chức trách địa phương trước đây họ đã sinh sống thường xuyên cấp trong trường hợp mà Văn phòng Chính phủ yêu cầu.

6. Điền đầy đủ các mục được yêu cầu trong giấy phép nhập cảnh.

Điều 63. Những người nước ngoài nhập cảnh vào Mexico với tư cách là người nhập cư và người không nhập cư nói trong khoản 3, trường hợp đối với các nhà khoa học, những người nhập cảnh theo khoản 4,5,6 và 7 của điều 42 của Luật này, bắt buộc phải đăng ký quốc gia về người nước ngoài trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Điều 64. Khi Văn phòng Chính phủ yêu cầu, người nước ngoài phải chứng minh sự nhập cảnh và tạm trú hợp pháp của mình tại Mêhicô và phải tuân thủ các quy định khác của Luật và các văn bản dưới luật của luật này.

Điều 65. Những người nước ngoài có tên trong sổ đăng ký quốc gia của người nước ngoài, phải thông báo với cơ quan đăng ký về sự thay đổi tư cách hoặc tính chất nhập cư, sự thay đổi quốc tịch, tình trạng hộ tịch, chỗ ở và các hoạt động nghề nghiệp của họ trong vòng 36 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

Điều 66. Người nước ngoài không phụ thuộc vào tư cách nhập cư của họ, tự mình hoặc bằng sự uỷ quyền, có thể nhận các tài sản cố định và lưu động, gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cũng như mua các bất động sản tại các đô thị và có quyền sở hữu những tài sản ấy mà không phải xin phép Văn phòng Chính phủ với những hạn chế được quy định tại điều 27 của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và kiểm soát đầu tư nước ngoài và các luật hiện hành khác.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC