Ngày 19 Tháng 12, 2012 | 09:37 PM

Luật dân cư Mexico (6)

Luật dân cư Mexico (6)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Để nhận được tư cách người định cư, cần phải có tuyên bố chấp thuận bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ .

Chương III: NHẬP CƯ (tiếp)

Điều 51. Văn phòng Chính phủ, trong những trường hợp đặc biệt, có quyền đề ra các biện pháp để tạo các điều kiện thuận lợi tối đa cho việc nhập cư tạm thời của người nước ngoài.

Điều 52. Người định cư là người nước ngoài, được quyền định cư lâu dài vĩnh viễn tại Mexico.

Điều 53. Những người nhập cư có chỗ ở hợp pháp tại Mêhicô trong thời gian từ 5 năm trở lên, có thể được công nhận tư cách của người định cư, với điều kiện luôn tuân thủ các quy định của Luật và các văn bản dưới luật của Luật này; và các hoạt động của họ luôn chính đáng và có lợi cho cộng đồng.

Điều 54. Để nhận được tư cách người định cư, cần phải có tuyên bố chấp thuận bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ .

Điều 55. Người định cư được quyền thực hiện mọi hoạt động hợp pháp, với những hạn chế do Văn phòng Chính phủ yêu cầu theo quy định của văn bản dưới luật và những quy định hiện hành khác.

Điều 56. Người định cư được quyền xuất, nhập cảnh đất nước 1 cách tự do, nhưng nếu họ sống ở nước ngoài trên 3 năm liên tục trong thời gian 10 năm mà họ vắng mặt từ 5 năm trở lên thì họ sẽ bị mất tư cách định cư.

Thời gian 10 năm được tính từ ngày tư cách định cư của họ được công bố theo hình thức và cách được văn bản dưới luật quy định.

Điều 57. Các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự nước ngoài làm việc tại Mexico, cũng như các nhân viên khác làm việc trên lãnh thổ nước Cộng hoà với tư cách là đại diện chính thức của chính phủ, họ sẽ không được chấp thuận tư cách định cư chỉ đơn thuần theo tiêu chí thời gian. Nếu sau thời gian thi hành công vụ, họ muốn tiếp tục ở lại sinh sống trên lãnh thổ Mexico thì họ cũng sẽ phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục bình thường, và Văn phòng Chính phủ có quyền cấp cho những người nước ngoài đó dựa trên nguyên tắc có đi có lại, những thuận lợi mà tại những nước ngoài tương ứng đó, nhân viên ngoại giao Lãnh sự của Mexico trước đây đã được cấp.

Điều 58. Không một người nước ngoài nào được phép cùng một lúc hưởng hai tư cách hay quy chế nhập cư.

Điều 59. Những trường hợp quy định tại khoản 2 điều 42 sẽ không được chuyển đổi tư cách cũng như tính chất nhập cư. Những trường hợp khác sẽ do Văn phòng Chính phủ quyết định khi họ hoàn thành đầy đủ các thủ tục mà Luật này quy định về tư cách và tính chất nhập cư mới mà họ muốn đề đạt.

Điều 60. Nếu người nước ngoài muốn tiến hành các hoạt động khác ngoài các hoạt động mà họ được chính thức cho phép, họ phải xin phép và phải được Văn phòng Chính phủ chấp thuận.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC