Ngày 21 Tháng 12, 2012 | 10:17 AM

Luật dân cư Mexico (16)

Luật dân cư Mexico (16)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ, xét những hoàn cảnh đặc biệt xảy ra trong từng trường hợp, có thể giao người nước ngoài bị trục xuất đang bị tạm giữ , cho người hoặc tổ chức được thừa nhận là có khả năng thanh toán.

Chương X - QUY TRÌNH XÁC MINH VÀ GIÁM SÁT

Điều 149. Ngoài những điểm kiểm soát cố định được lập theo các quy định của Luật này, các nhà chức trách xuất nhập cảnh có thể tiến hành:

1. Các chuyến thăm để xác minh

2. Yêu cầu sự trình diện của người nước ngoài trước các nhà chức trách xuất nhập cảnh

3. Nhận và huỷ bỏ các lời tố cáo và bằng chứng

4. Yêu cầu các báo cáo

5. Kiểm tra xuất nhập cảnh trên đường hoặc tại điểm tạm thời ngoài các điểm đã lập

6. Thu thập các bằng chứng cần thiết cho việc thực thi luật, các văn bản dưới luật của luật này và các quy định về thủ tục hành chính.

Điều 150. Nếu do việc xác minh mà phát hiện bất kỳ sự vi phạm các quy định của luật này, cũng như các văn bản dưới luật của Luật này và các quy định hiện hành khác dẫn đến sự trục xuất đối với người nước ngoài, thì nhân viên được uỷ quyền được phép thi hành.

Điều 151. Văn phòng Chính phủ, xét những hoàn cảnh đặc biệt xảy ra trong từng trường hợp, có thể giao người nước ngoài bị trục xuất đang bị tạm giữ , cho người hoặc tổ chức được thừa nhận là có khả năng thanh toán.

Người nước ngoài bị tạm giữ có nghĩa vụ nộp tiền bảo lãnh, trình diện các nhà chức trách xuất nhập cảnh mỗi khi được triệu tập và ký vào sổ kiểm soát người nước ngoài.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC