Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 09:44 AM

Luật dân cư Mexico (10)

Luật dân cư Mexico (10)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm về đăng ký và cấp giấy tờ tuỳ thân cho tất cả mọi người sống trong nước và công dân Mexico sống ở nước ngoài.

Chương V - HỒI HƯƠNG

Điều 81. Những di dân  Mexico, sau ít nhất 2 năm sinh sống ở nước ngoài, nay quay trở về đất nước được coi là những người hồi hương.

Điều 82. Văn phòng Chính phủ khuyến khích kiều dân  Mexico hồi hương và sẽ nghiên cứu việc tái định cư của họ ở những nơi mà họ trở nên có ích, tuỳ theo hiểu biết về khả năng của họ.

Điều 83. Văn phòng Chính phủ hợp tác cùng với Bộ cải cách ruộng đất và các tổ chức, cơ quan liên bang, địa phương và tỉnh/thành phố liên quan để phân bổ cho các trung tâm định cư hiện có và những trung tâm định cư sẽ được xây dựng, những tập thể người hồi hương nhập cảnh  Mexico.

Điều 84. Văn phòng Chính phủ sẽ đề nghị với các doanh nghiệp nhà nước và các xí nghiệp tư nhân, những biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người hồi hương hoàn thành tốt các công việc mà họ đảm đương.

Chương VI

ĐĂNG KÝ DÂN SỐ QUỐC GIA

Điều 85. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm về đăng ký và cấp giấy tờ tuỳ thân cho tất cả mọi người sống trong nước và công dân  Mexico sống ở nước ngoài.

Điều 86. Việc đăng ký quốc gia về dân số có mục đích nhằm kiểm soát từng người của dân số toàn quốc, với những số liệu cho phép nhận dạng và xác minh chính xác đặc điểm nhận dạng của họ

Điều 87. Trong sổ đăng ký quốc gia về dân số sẽ đăng ký:

1. Những người  Mexico, thông qua sổ đăng ký quốc gia của các công dân và sổ đăng ký trẻ em

2. Những người nước ngoài, thông qua danh sách người nước ngoài sống tại nước Cộng hoà  Mexico

Điều 88. Sổ đăng ký quốc gia của công dân ghi chép những thông tin chính xác về nhữung người  Mexico từ 18 tuổi trở lên, theo yêu cầu của các quy định của Luatạ và những văn bản dưới luật của Luật này

Điều 89. Sổ đăng ký trẻ em bao gồm những số liệu của trẻ em  Mexico dưới 18 tuổi, được thu thập qua các sổ hộ tịch

Điều 90. Danh sách người nước ngoài cư trú tại nước Cộng hoà  Mexico, ghi chép những thông tin về nhập cư, được lưu tại ngay chính Văn phòng Chính phủ.

Điều 91. Mỗi khi ghi tên một người vào trong sổ đăng ký quốc gia về dân số thì họ được cấp một mã số, được gọi là Mã số duy nhất về đăng ký dân số. Mã số này dùng để đăng ký và nhận dạng người đó theo tư cách cá nhân

Điều 92. Văn phòng Chính phủ quy định những tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình kỹ thuật của công tác đăng ký dân số toàn quốc, cũng như điều phối các phương pháp nhận dạng và đăng ký của các cơ quan thuộc chính quyền hành chính liên bang.

Điều 93. Các cơ quan chức năng địa phương có tách nhiệm đóng góp vào việc hoàn thành công tác đăng ký dân số toàn quốc.

Điều 94. Các nhà chức trách liên bang, của các bang và tỉnh/thành phố sẽ là những người trợ giúp của Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của mình về vấn đề đăng ký dân số

Điều 95. Các cơ quan tư pháp phải thông báo với văn phòng Chính phủ về những quyết định ảnh hưởng đến các quyền công dân, hoặc dẫn đến việc làm thay đổi các số liệu đăng ký của người dân

Điều 96. Bộ ngoại giao phải thông báo cho văn phòng Chính phủ về việc cấp và huỷ bỏ văn bản xác nhận việc nhập quốc tịch, giấy chứng nhận quốc tịch và đơn xin từ bỏ quốc tịch đã nhận được. Đồng thời cũng theo cách tương tự, phải cung cấp thông tin cần thiết để những người  Mexico sống ở nước ngoài tham gia quá trình đăng ký dân số quốc gia, theo quy định tại văn bản dưới luật.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC