Ngày 27 Tháng 12, 2012 | 03:55 PM

Chính sách Dân số và hành vi sinh đẻ của Hàn Quốc (1)

Chính sách Dân số và hành vi sinh đẻ của Hàn Quốc (1)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Từ lâu, các nhà dân số học đã nhận thức rõ tầm quan trọng của các biến trung gian và tính tương đối trong lý giải thích việc giảm sinh.

Mục tiêu chính sách của Chính phủ Hàn Quốc là giảm mức sinh xuống đến mức thay thế và các giải pháp để đạt được mục tiêu này là cung cấp các dịch vụ KHHGĐ trên diện rộng và khuyến khích mô hình gia đình nhỏ đã không gặp sự phản kháng lớn từ công chúng. 


Mục tiêu đã đạt được trong một thời gian rất ngắn, và Chương trình KHHGĐ được đánh giá là rất thành công. Thành công của chương trình làm nhiều nhà quan sát ngạc nhiên bất chấp tác động của mức sinh cao sẵn có trong hệ thống gia đình truyền thống Hàn Quốc, đặc biệt là tư trưởng trọng con trai. 

Quy mô gia đình trung bình, bao gồm cả quy mô gia đình mong muốn và gia đình đã hoàn thiện, giảm nhanh trong khi tư tưởng trọng nam vẫn còn rất mạnh.

Các giá trị của quy mô gia đình
 
Số liệu từ các cuộc khảo sát được thực hiện trong năm 1960 chỉ ra rằng với hầu hết phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi sinh đẻ, gia đình lý tưởng hoặc mong muốn là gia đình có khoảng 5 con, bao gồm 3 trai và 2 gái (bảng 3.7). Quy mô lý tưởng này được thu nhỏ dần, liên tục trong suốt thời kỳ chuyển đổi mức sinh.
 
Quy mô hạ xuống còn 4 con vào giữa thập niên 60, 3 con vào những năm đầu của thập niên 70 và 2 con vào giữa thập niên 80. Những thay đổi này chậm hơn quy mô gia đình lý tưởng do Chương trình KHHGĐ đề xướng. Năm 1968, chương trình triển khai mô hình 3 con, mô hình 2 con vào năm 1971, và 1-2 con vào đầu thập niên 80. 

Ngoài ra, mô hình lý tưởng của cuộc vận động thấp hơn rất nhiều so với mô hình mong muốn của phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ và quy mô gia đình lý tưởng ở Hàn Quốc luôn nhỏ hơn tổng tỷ suất sinh ghi nhận được trong cùng năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy mô lý tưởng và mức sinh thực tế đã được thu hẹp.
 
Những biến đổi này chỉ ra rằng chiến dịch có thể đã tác động dây chuyền tới mức sinh – Chiến dịch đã tạo ra biến đổi trong các giá trị của quy mô gia đình, dẫn đến giảm tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, rất khó có thể xác định mức độ ảnh hưởng của những thông điệp của chiến dịch đối với những biến động về quy mô gia đình mong muốn. 

Ví dụ quy mô gia đình mong muốn hoặc lý tưởng biến động không đáng kể trong giai đoạn 1968-71, có nghĩa là tuyên truyền vận động không tác động bao nhiêu. Tuy nhiên, trong thập niên 70, số con lý tưởng đã giảm đáng kể, cho thấy rằng tuyên truyền vận động đã có tác động lớn. 

Trong bất cứ trường hợp nào, yếu tố quan trọng của chiến dịch tuyên truyền vận động là đóng góp để tạo sự đồng thuận của công chúng về quy mô gia đình lý tưởng dẫn dắt phụ nữ chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai sau khi đã có 2-3 con. 

Trong một xã hội độc đoán như Hàn Quốc trước những năm 80, những thông điệp cứng rắn của Chính phủ có thể được coi như một bắt buộc mang tính quy chuẩn đối với người dân.
 
Còn tiếp
Giáo sư xã hội học Tai-Hwan Kwon
Khoa xã hội học, Đại học Quốc gia Seoul
Nguồn: Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á - Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC