Ngày 27 Tháng 12, 2012 | 03:18 PM

Chính sách Dân số Hàn Quốc (5): Hỗ trợ tài chính cho chương trình

Chính sách Dân số Hàn Quốc (5): Hỗ trợ tài chính cho chương trình
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mặc dù đã thiết lập chương trình quốc gia và phát triển nền tảng cho chương trình này vào đầu những năm 60, nền kinh tế nghèo nàn đã đặt Chính phủ vào tình trạng khó khăn về ngân sách cho đến cuối thập niên.

Chính vì thế ngân sách dành cho chương trình ban đầu rất nhỏ và các hỗ trợ của nước ngoài là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho các dịch vụ của chương trình. Hội KHHGĐ Hàn Quốc được chỉ định như cánh tay phải của chương trình quốc gia, nhưng cho đến tận năm 1977, đóng góp của Chính phủ cho chương trình chỉ vào khoảng 13%, hỗ trợ nước ngoài chiếm đến 83% trong suốt thập niên 60. 

4% đóng góp còn lại là từ phí hội viên, các khoản thanh toán của các chi Hội và kinh phí còn dư chuyển từ năm trước sang. Tỷ lệ đóng góp của Chính phủ tăng lên 36% trong năm 1977, nhảy vọt lên 66% trong năm 1982 và đạt đỉnh điểm 77% trong năm 1984 (KIHASA 1991, 314-15) quan trọng của các tổ chức nước ngoài trong việc thúc đẩy các hoạt động KHHGĐ cho đến tận giữa những năm 70 được thể hiện qua thực tế rằng tổng số hỗ trợ nước ngoài dành cho KHHGĐ vượt qua tổng ngân sách của Chính phủ dành cho tất cả các dịch vụ KHHGĐ.
 
Năm 1975, ngân sách Chính phủ dành cho Chương trình KHHGĐ là 834 triệu Won, hay 931 triệu Won bao gồm cả ngân sách dành cho Chương trình Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em. Ngân sách này tăng vọt lên hơn 10 lần trong năm 1980, vào một đợt tăng ngân sách khác cũng được ghi nhận trong năm 1983. Hỗ trợ ngân sách của Chính phủ dành cho Chương trình KHHGĐ đạt mức cao nhất vào năm 1986, với gần 32 tỷ Won. Và sau đó ngân sách bắt đầu giảm, giảm nhiều vào năm 1990 (Bảng 3.4).
 
Bất chấp những con số ấn tượng này, tỷ lệ ngân sách quốc gia phân bổ cho Chương trình KHHGĐ không vượt qua 0,1% cho đến tận giữa thập niên 70. Tỷ lệ này tăng lên 0,2% vào 1983 và 0,25% vào năm 1985. Nếu tính cả ngân sách dành cho Chương trình Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em, ngân sách lên đến 0,3% trong năm 1983. Năm 1990, ngân sách dành cho KHHGĐ chỉ vào khoảng dưới 0,01% tổng ngân sách quốc gia.
Còn tiếp
Giáo sư xã hội học Tai-Hwan Kwon
Khoa xã hội học, Đại học Quốc gia Seoul
Nguồn: Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á - Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC