Ngày 27 Tháng 12, 2012 | 03:15 PM

Chính sách Dân số Hàn Quốc (2)

Chính sách Dân số Hàn Quốc (2)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Với việc ban hành chính sách kiểm soát dân số, Chính phủ bắt đầu xây dựng cơ cấu tổ chức cho chương trình KHHGĐ Hàn Quốc.

Xây dựng cơ sở vật chất

Năm 1962, các Phòng Cung cấp dịch vụ KHHGĐ được thiết lập tại 183 Trung tâm Y tế hạt (gun), quận (gu). Vào năm 1964 khoảng 1.473 nhân viên KHHGĐ được tuyển dụng và được cử xuống các eups, myuns và dongs (các đơn vị hành chính cấp dưới) với mục đích tiếp cận các gia đình (KIHASA 1991, 103-4). Các hoạt động KHHGĐ được thực hiện đầy đủ vào năm 1965. Ban đầu, chương trình tập trung vào các khu vực nông thôn, nơi mức sinh cao nhất và kiến thức về KHHGĐ rất hạn chế.
 
Sau đó chương trình vươn đến các khu vực thành thị. Biện pháp tổ chức này được đánh giá là đóng góp đáng kể vào việc phát triển hệ thống y tế của đất nước, tạo điều kiện cho người dân nông thôn và dân nghèo thành thị tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Vẫn biết giảm mức chết là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi mức sinh tại hầu hết các xã hội, nhưng cũng cần theo sát những tác động ngược chiều của chương trình đối với mức chết.
 
Việc thiếu hiểu biết về thái độ và hành vi sinh sản của người dân Hàn Quốc là rào cản chính trong quá trình xây dựng một chương trình kiểm soát sinh khả thi. Để thu thập được những thông tin cơ bản cần thiết cho hoạch định và đánh giá các chính sách kiểm soát sinh, Chính phủ đã tiến hành cuộc điều tra khảo sát KHHGĐ cấp quốc gia lần đầu tiên vào năm 1964. Kể từ đó, các cuộc điều tra về kiến thức, thái độ và hành vi thực hiện KHHGĐ của người dân Hàn Quốc được thực hiện thường xuyên, nội dung trọng tâm được thay đổi qua từng thời kỳ.
 
Năm 1968, Bộ Y tế và các vấn đề xã hội thành lập Trung tâm KHHGĐ Quốc gia để thực hiện các nghiên cứu về KHHGĐ (sau đó được đổi thành Viện KHHGĐ Hàn Quốc, Viện Dân số và Y tế Hàn Quốc, và sau này là Viện các vấn đề xã hội và Y tế Hàn Quốc). 

Vào nửa cuối thập niên 60, một số viện nghiên cứu KHHGĐ và dân số độc lập hoặc trực thuộc các trường đại học được thành lập với hỗ trợ tài chính của Chính phủ và các tổ chức nước ngoài như Hội đồng Dân số Thành phố New York. 

Hầu hết các viện này đều tham gia nghiên cứu các chính sách liên quan đến KHHGĐ. Vào năm 1964, Trung tâm nghiên cứu dân số (sau này đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển, và tiếp theo là Viện phát triển xã hội và nghiên cứu chính sách) được thành lập chỉ với mục tiêu tiến hành các nghiên cứu dân số và tạo dựng các nguyên tắc cho ngành dân số Hàn Quốc. 

Bất chấp các tác động không mong muốn từ những điều chỉnh dân số của Chính phủ, việc phát triển các nghiên cứu dân số đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của chương trình KHHGĐ Hàn Quốc.
 
Còn tiếp
Giáo sư xã hội học Tai-Hwan Kwon
Khoa xã hội học, Đại học Quốc gia Seoul
Nguồn: Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á - Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC