Ngày 26 Tháng 12, 2012 | 07:26 PM

Chính sách Dân số của Singapore (1)

Chính sách Dân số của Singapore (1)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Singapore có hệ thống chính sách xã hội toàn diện, chính sách khuyến khích thực hiện biện pháp triệt sản, thực hiện gia đình quy mô nhỏ và không khuyến khích gia đình nhiều con.

Các chính sách này được triển khai vào năm 1969. Chính sách thưởng phạt được điều chỉnh, bổ sung qua các năm. “Mục đích cơ bản của nhiều chính sách xã hội là giảm hoặc xóa dần việc bao cấp của Chính phủ trong một số dịch vụ nhất định. Cơ sở cho vấn đề này là các cá nhân sử dụng dịch vụ miễn phí từ ngân sách (do những người đóng thuế nộp dành để chi trả phí dịch vụ) thì người sử dụng sẽ cảm thấy phải có trách nhiệm cao hơn trong hành vi sinh sản của mình”.
 
Quy định về nghỉ thai sản chỉ áp dụng cho 3 lần sinh đầu (giai đoạn đầu), sau đó là hai lần sinh đầu (giai đoạn khuyến khích gia đình nhỏ), cuối cùng là áp dụng cho mọi lần sinh (giai đoạn khuyến sinh). Chi phí cho dịch vụ đỡ đẻ cũng tăng lên theo số con, áp dụng hạn chế giảm trừ thuế thu nhập với 3 đứa con đầu, ưu tiên đăng ký nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các gia đình có số con ít hơn, ưu tiên đăng ký học tiểu học đối với trẻ em thuộc các gia đình có 3 con trở xuống.
 
Đầu tư kinh phí
 
Bộ Y tế không giám sát được kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích do rất nhiều bộ ngành quản lý. Nhiều tổ chức quốc tế và các quỹ hải ngoại khác đã hỗ trợ tài chính và hỗ trợ bằng hàng cho chương trình KHHGĐ, trong đó Quỹ Ford có đóng góp đáng kể cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo và trang thiết bị cho trụ sở, nơi làm việc của chương trình KHHGĐ quốc gia. 

Sau đó chuyển thành trụ sở của Ủy ban DS-KHHGĐ. Hội KHHGĐ quốc tế (IPPF) đã hỗ trợ tài chính cho Hội KHHGĐ Singapore từ 77.000 - 105.000 đô la mỗi năm trong thời kỳ 1985-1996. Nguồn lực tài chính huy động trong nước cũng đã bổ sung, số tiền viện trợ mà chương trình Singapre nhận được là nhỏ bé nếu so sánh với các nước khác.
 
Tuyên truyền vận động
 
Đẩy mạnh truyền bá thông điệp “gia đình ít con” song không đề ra quy mô bao nhiêu con. Chuẩn mực “gia đình 2 con” được thông qua năm 1972 nhằm mục tiêu giảm sinh đến mức sinh thay thế và sau đó duy trì để ổn định quy mô dân số với mức tăng trưởng bằng không. 

Năm 1977, khi hiện tượng mức sinh tăng lên do kết quả của bùng nổ dân số trong quá khứ, chương trình đã đưa ra thông điệp “3 khoan” (kết hôn muộn, không vội sinh con đầu lòng và giãn khoảng cách giữa hai lần sinh).
 
Những chỉ tiêu nhân khẩu học và KHHGĐ được xác định bao gồm: giảm số sinh, tỷ suất sinh và khách hàng thực hiện KHHGĐ cần đạt được vào cuối kỳ kế hoạch 5 năm. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt được và vượt mức, điều quan trọng là đạt mức sinh thay thế năm 1975, trước 5 năm so với kế hoạch đề ra.
 
Còn tiếp
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC