Thông tin mới nhất về: ngày Bác Hồ mất

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Những ngày trước khi Bác mất

Những ngày trước khi Bác mất

02/09/2019 16:01

Trong những ngày ốm, khi tỉnh lại sau mỗi lần cấp cứu, Bác lại hỏi han: Nước sông Hồng đã xuống chưa? Hôm nay đồng bào miền Nam đánh thắng ở đâu?...

Tags: Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ mất