Thông tin mới nhất về: New York Post

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Tìm kiếm mẹ ruột suốt 15 năm và cái kết không ngờ của cô gái

Tìm kiếm mẹ ruột suốt 15 năm và cái kết không ngờ của cô gái

09/03/2016 17:12

Suốt 15 năm tìm kiếm mẹ ruột, Jenny không hề biết bà chính là người mà cô vẫn gặp mỗi ngày.

Tags: New York Post, chăm sóc bệnh nhân, người vận chuyển, mẹ ruột