Thông tin mới nhất về: lôi thôi

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Hãi hùng vì vợ ở bẩn

Hãi hùng vì vợ ở bẩn

24/11/2013 13:19

Chuyện đàn ông ở bẩn thì không nói làm gì, đôi khi còn chấp nhận được. Nhưng đàn bà mà ở bẩn thì đúng là ‘hết thuốc chữa’.

Tags: , đàn bà, Quần áo, hai vợ chồng, ăn mặc, lôi thôi, hết thuốc chữa, sợ vợ

Phát ngán vì vợ luộm thuộm

Phát ngán vì vợ luộm thuộm

11/07/2013 15:43

Người ta "giàu vì bạn, sang vì vợ" còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy.

Tags: , bạn bè, gia đình, phòng ốc, vợ chồng, quần áo, lôi thôi, vệ sinh, luộm thuộm, nhà cửa

Phát ngán vì vợ luộm thuộm

Phát ngán vì vợ luộm thuộm

10/07/2013 16:44

Người ta “giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy.

Tags: , bạn bè, gia đình, phòng ốc, vợ chồng, quần áo, lôi thôi, vệ sinh, luộm thuộm, nhà cửa

“Cải tạo” chồng

“Cải tạo” chồng

13/05/2013 10:26

Lấy vợ được hai năm, Chung mập lên đến sáu ký, thuốc lá bỏ tiệt, quần áo lúc nào cũng tươm tất, nhìn sáng sủa hẳn ra.

Tags: , chồng, thay đổi, lôi thôi, lãng mạn, quần áo, cuộc đời, thói quen, bàn tay, đàn ông