Ngày 19 Tháng 9, 2013 | 10:28 AM

Cách nhận biết phương tiện tránh thai miễn phí

Cách nhận biết phương tiện tránh thai miễn phí
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhãn của sản phẩm được quy định để cấp miễn phí hoặc có dòng chữ trên bao bì sản phẩm “hàng cấp miễn phí”.

Hỏi: Làm thế nào để nhận biết phương tiện tránh thai (PTTT) miễn phí? PTTT TTXH hay PTTT thị trường thương mại?
 
Trả lời: Đặc điểm để phân biệt PTTT miễn phí, TTXH hay thị trường thương mại như sau:
 
- PTTT miễn phí: Nhãn của sản phẩm được quy định để cấp miễn phí hoặc có dòng chữ trên bao bì sản phẩm “hàng cấp miễn phí”.
 
- PTTT TTXH: Các nhãn sản phẩm quy định TTXH; có dòng chữ trên bao bì sản phẩm “giá bán lẻ…. đồng” và “sản phẩm được nhà nước trợ giá” hoặc “sản phẩm TTXH”.
 
- PTTT thị trường thương mại: Các nhãn sản phẩm của nhà sản xuất được phép lưu hành tại Việt Nam; các loại sản phẩm không chính thức hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Bao bì không ghi giá bán sản phẩm hoặc ghi giá bán lẻ rất cao.
 
Hỏi: Kênh cung cấp phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội (PTTT TTXH) được quản lý và tổ chức như thế nào ở trung ương?
 
Trả lời: Ở trung ương để cung cấp PTTT đầy đủ, kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, công tác quản lý và tổ chức cung cấp PTTT theo kênh TTXH được thực hiện như sau:
 
1. Ban quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ - Mua PTTT TTXH đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định. - Bàn giao PTTT TTXH cho BQLMH theo yêu cầu.
 
2. BQLMH - Xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện TTXH theo quy định và theo kế hoạch được giao. - Báo cáo hàng quý về kết quả bán hàng PTTT, kết quả thực hiện các hoạt động TTXH. - Hàng quý nộp số tiền thu bán hàng và báo cáo quyết toán với Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
3. Vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Hướng dẫn triển khai thực hiện TTXH PTTT. - Tổng hợp tình hình TTXH PTTT - Kiểm tra, giám sát.
 
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện TTXH trong Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ; - Hướng dẫn kiểm tra quyết toán việc thực hiện TTXH PTTT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
 
Hỏi: Kênh cung cấp miễn phí PTTT được quản lý và tổ chức thực hiện như thế nào?
 
Trả lời: 1. PTTT được cung cấp miễn phí cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng có mức sinh cao và không ổn định, người làm việc trên biển trước khi đi biển dài ngày, khi cập bờ và vào các âu thuyền tại các xã ven biển có nhiều người làm việc trên biển.
 
Công tác quản lý và tổ chức thực hiện kênh cung cấp miễn phí PTTT được thực hiện như sau: 1. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục PTTT cấp miễn phí.
 
2. Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế): chịu trách nhiệm lập kế hoạch về số lượng, chủng loại PTTT, lập dự toán ngân sách nhà nước để mua, vận chuyển, bảo quản và phân phối PTTT đến cấp tỉnh (bao gồm cả số lượng, chủng loại PTTT do nguồn vốn ODA của các tổ chức quốc tế, Chính phủ các nước viện trợ).
 
3. Chi cục DS-KHHGĐ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: chịu trách nhiệm lập kế hoạch về nhu cầu số lượng, chủng loại PTTT và lập kế hoạch phân bổ PTTT cho các đơn vị làm dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở các tuyến theo quy định phân cấp kỹ thuật đối với mỗi tuyến làm dịch vụ KHHGĐ. Đồng thời lập dự toán ngân sách nhà nước (thông qua nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương và một phần ngân sách địa phương) để vận chuyển, bảo quản và phân phối PTTT đến các đơn vị làm dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở cấp quận/huyện/thành phố.
 
4. Các đơn vị làm dịch vụ SKSS/KHHGĐ bao gồm Trạm y tế cấp xã, Bệnh viện khu vực, Bệnh viện huyện, Khoa sản thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, Bệnh viện tỉnh, Trung tâm SKSS/KHHGĐ tỉnh: chịu trách nhiệm cung cấp miễn phí PTTT lâm sàng và thuốc uống tránh thai. Cán bộ DS-KHHGĐ cấp xã, CTV dân số cung cấp miễn phí BCS và viên uống tránh thai cho các đối tượng có đăng ký sử dụng BPTT.
 
Hỏi: Trong giai đoạn 2011-2015, kênh cung cấp PTTT nào được nhà nước khuyến khích?

Trả lời: Trong giai đoạn 2011-2015, nhà nước khuyến khích chuyển đổi từ kênh cung cấp PTTT miễn phí sang giai đoạn khách hàng tự chi trả một phần PTTT thông qua kênh TTXH để bảo đảm sự công bằng, hợp lý giữa các nhóm khách hàng có hoàn cảnh, điều kiện và khả năng chi trả khác nhau.

Hỏi: Hiện nay công tác quản lý và tổ chức cung cấp PTTT được thực hiện theo mấy kênh?

Trả lời: Công tác quản lý và tổ chức cung cấp PTTT được thực hiện theo 3 kênh, bao gồm:

- Cấp miễn phí.
 
- TTXH.
 
- Thị trường thương mại.
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC