Thông tin mới nhất về: hưởng lương

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Hưởng lương tối đa 400% đi làm dịp lễ 30/4, 1/5

Hưởng lương tối đa 400% đi làm dịp lễ 30/4, 1/5

26/04/2015 13:33

Theo Luật, người lao động hưởng 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó.

Tags: Người lao động, Bộ luật Lao động, dịp nghỉ lễ, hưởng lương