Thông tin mới nhất về: Hugo Chavez

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Quốc hội Venezuela ra nghị quyết tưởng nhớ Tướng Giáp

Quốc hội Venezuela ra nghị quyết tưởng nhớ Tướng Giáp

13/10/2013 13:26

Quốc hội Venezuela hôm qua thảo luận và thông qua Nghị quyết tưởng nhớ và tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tags: , Dân tộc Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Venezuela, nước Cộng hòa, Mỹ, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Pháp, Hugo Chavez

Ảnh tư liệu quý giá về Tướng Giáp

Ảnh tư liệu quý giá về Tướng Giáp

05/10/2013 20:32

Cùng nhìn lại những hình ảnh tư liệu quý giá về Tướng Giáp để thêm một lần cúi mình trước linh cữu vị tướng tài ba của dân tộc Việt.

Tags: , Việt Nam Cộng hòa, đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thực dân Pháp, Hà Nội, Mỹ, Hồ Chí Minh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cuba, Hugo Chavez