Thông tin mới nhất về: giới hạn

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Bài học giá trị của nhà sư dành cho 2 môn đệ

Bài học giá trị của nhà sư dành cho 2 môn đệ

07/05/2015 10:30

"Ta xác định đường đáy cho mình, đường đáy chính là giới hạn mà ta vạch ra dựa trên khả năng và sức lực của bản thân. Lúc đầu ta nên đặt mục tiêu thấp, rồi nâng dần lên cho tới một giới hạn thích hợp, khi chúng ta đã đi vững vàng thì đó chính là đường đáy của mình".

Tags: bài học, nhà sư, giới hạn, thành công, hai anh em