Ngày 17 Tháng 7, 2019 | 10:00 PM

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020.

Công văn của Bộ GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 4/7/2019 của Văn phòng Chính phủ; để chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dungcác nội dung điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020.


Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiềm tra, xử lý lạm thu đầu năm học.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiềm tra, xử lý lạm thu đầu năm học.

Cụ thể, thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2019 - 2020, như: Vấn đề phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, thực hiện các khoản thu theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí, rà soát các điều kiện để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác... trước khi bước vào năm học mới.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị một số địa phương chưa gửi báo cáo, tiếp tục trẩn trương gửi báo cáo về dự kiến tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học thuộc thành thị, nông thôn, các ngành đào tạo năm học 2019 - 2020 theo các quy định của Chính phủ.

Căn cứ vào trần học phí năm học 2019 - 2020, đề nghị các địa phương khi quyết định điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toàn và có phương án về thời điểm điều chỉnh học phí cho phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và dân sinh nhằm đảm bảo không cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới để cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu đề ra.

Quang Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC