Ngày 14 Tháng 2, 2016 | 09:36 AM

Năm 2016 sẽ biên soạn sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam

Năm 2016 sẽ biên soạn sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam
  MỚI NHẤT

Năm 2016, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam.

Theo đó, cấu trúc sách giáo khoa sẽ hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, hình ảnh hóa nội dung, tăng cường các tình huống thực tiễn đổi mới cấu trúc, đổi mới phương pháp dạy học.


Năm 2016 sẽ có 2 bộ sách giáo khoa cho 2 miền

Năm 2016 sẽ có 2 bộ sách giáo khoa cho 2 miền

Đồng thời xây dựng hệ thống sản phẩm sách giáo khoa, đồ dùng và thiết bị dạy học đồng bộ với sách giáo khoa mới như sách tham khảo, băng đĩa, đồ dùng, thiết bị, sách điện tử....

Năm 2015, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành được hơn 254 triệu bản sách giáo khoa các loại.

Đây cũng là năm chuyển đổi mạnh mẽ của đề án đổi mới trong ngành giáo dục, đặc biệt việc đổi mới về biên soạn sách giáo khoa với chương trình nhiều bộ sách giáo khoa.

Theo Vov.vn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC