Ngày 6 Tháng 7, 2018 | 05:26 PM

Hà Nội tăng học phí các trường công lập năm học 2018 - 2019

GiadinhNet - Hà Nội vừa thông qua quy định mức thu học phí mới đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, tại Kỳ họp của HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, cơ sở để tăng học phí từ năm học 2018 - 2019 đó là năm học 2017 - 2018, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND.

Cụ thể, năm học vừa qua, học sinh ở vùng thành thị thu 110.000 đồng/tháng; vùng nông thôn thu 55.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 14.000 đồng/tháng. Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học là rất hạn hẹp.

So với một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đồng bằng sông Hồng, mức thu học phí bình quân của Hà Nội ở mức thấp nên chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.


Hà Nội tăng học phí các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2018 - 2019.

Hà Nội tăng học phí các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2018 - 2019.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội đã đề xuất mức thu cụ thể và được thông qua như sau: Khu vực thành thị, tăng từ 110.000đồng/tháng lên 155.000 đồng/tháng (tăng 45.000 đồng so năm trước, 40,9%); khu vực nông thôn, từ 55.000 đồng/tháng lên 75.000 đồng/tháng (tăng 20.000 đồng); khu vực miền núi, từ 14.000 đồng/tháng lên 19.000 đồng/tháng (tăng 5.000 đồng).

UBND TP.Hà Nội cũng đánh giá, mức thu học phí đề xuất phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố so với thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018 - 2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân một nhân khẩu một tháng ở khu vực thành thị.

Tổng số thu học phí theo mức thu năm học 2018 - 2019 là 939,864 tỷ đồng, tăng 264,513 tỷ đồng so với năm học trước, trong đó khu vực thành thị tăng 170,480 tỷ đồng, khu vực nông thôn tăng 93,267 tỷ đồng, khu vực miền núi tăng 0,766 tỷ đồng.

Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Vì vậy, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập vẫn chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của trung ương (riêng đối tượng nghèo và cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố).

Thanh Hằng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC