Ngày 16 Tháng 4, 2016 | 03:00 PM

Bài toán đơn giản nhiều người sai

  MỚI NHẤT

Bạn đọc Đại Anh chia sẻ bài toán và cho rằng nếu không tính toán kỹ, nhiều người sẽ giải sai.

Bài toán của bạn đọc Đại Anh chia sẻ như sau:

Nếu 5 + 5 = 130

3 + 3 = 30

2 + 2 = 10

thì 1 + 1 = ?

Theo Zing

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC