Ngày 26 Tháng 6, 2009 | 08:10 AM

VIDEO: Hối hả đưa Michael Jackson đi cấp cứu

VIDEO: Hối hả đưa Michael Jackson đi cấp cứu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC