Ngày 24 Tháng 1, 2009 | 09:29 AM

MẸ KỂ CON NGHE:

Người tốt hay...kẻ xấu?

Người tốt hay...kẻ xấu?

Giadinh.net - Cách bạn cảm nhận cuộc sống như thế nào, điều đó sẽ được phản ánh qua cách bạn nhận xét về nó. Câu chuyện cổ của người Do Thái sau đây đã thể hiện rất rõ triết lý này

Có một ông già ngồi bên cạnh một bức tường, ngay lối vào một thành phố lớn. Khi những người khách du lịch tới thành phố, họ sẽ hỏi ông: “Những người thế nào sống trong thành phố này?”. Ông già sẽ trả lời họ: “Thế loại người như thế nào sống ở nơi mà bạn tới?”.
 
Nếu như những khách du lịch trả lời là: “Chỉ có những người xấu sống ở nơi mà tôi tới” thì ông già cũng sẽ đáp lại: “Nếu tiếp tục đi thì bạn cũng sẽ chỉ gặp những người xấu ở đây.”
 
Nhưng nếu như người khách trả lời là: “Nơi mà tôi đến toàn những người tốt” thì ngay sau đó, ông già cũng sẽ đáp lại: “Bạn cứ vào thành phố này đi, ở đây cũng vậy thôi, bạn cũng chỉ tìm thấy toàn người tốt ở đây”.
 
N.Quyên (Theo inspiration)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC