Ngày 10 Tháng 8, 2013 | 08:01 AM

"Hạt giống tâm hồn"

Cái nghèo của... người giàu

Cái nghèo của... người giàu
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Câu chuyện ý nghĩa dưới đây là một bài học đáng quý nhắc nhớ chúng ta về những gì mình đang có...

 
Phạm Hương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC