Ngày 19 Tháng 5, 2020 | 09:27 AM

Cách chặn các video có nội dung không phù hợp trên YouTube

  MỚI NHẤT

Nếu lo ngại con trẻ có thể xem nhầm các video có nội dung không phù hợp trên YouTube, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để hạn chế.

Theo Kỷ nguyên số

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC