Ngày 13 Tháng 2, 2009 | 11:11 AM

Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế: Làm tốt được thưởng “nóng”

Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế: Làm tốt được thưởng “nóng”

Giadinh.net - Ngày 11/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì cuộc họp.

Ngày 28/8/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Quyết định số 29/2008/QĐ – BYT về việc ban hành Quy tắc ứng xử nêu trên. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trực tiếp chỉ đạo công tác này. Ngày 10/11/2008, Bộ trưởng đã phê duyệt Kế hoạch số 1175/KH – BYT tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử và Quyết định số 4427/ QĐ – BYT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã có công văn (số 7928/ BYT – TCCB) hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị Y tế trực thuộc Bộ triển khai kế hoạch thực hiện. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, năm 2009 là năm tập trung vào Y đức, các đơn vị phải coi việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế.

Qua kiểm tra cho thấy, tại một số đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo và bước đầu triển khai các hoạt động nằm trong công tác này. Riêng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học và giao tiếp tham gia giảng dạy cho toàn bộ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở. Các địa phương khác như: Hà Nội, Quảng Ngãi, Bình Thuận... đặc biệt tập trung vào tuyên truyền với nhiều hình thức: Qua hệ thống thông tin đại chúng; Niêm yết công khai các nội dung trong Quy tắc; Phổ biến lồng ghép trong các hội nghị; Tổ chức Hội thi thực hiện Quy tắc.

Thảo luận tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, nên tập trung vào các đơn vị “điểm”, nơi phát sinh các vấn đề “nóng” mà người dân bức xúc để tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó, cần có những tiêu chí cụ thể để đánh giá, từ đó rút ra kinh nghiệm trước khi nhân rộng mô hình.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhất trí sẽ chọn thêm các đơn vị làm “điểm”, tập trung trước hết vào khối Khám chữa bệnh, Y tế Dự phòng... “Những đơn vị, cá nhân nào thực hiện tốt sẽ có hình thức khen thưởng “nóng”, ngược lại nơi thực hiện chưa tốt sẽ bị nhắc nhở, xử lý ngay. Có như vậy mới tránh được sự hình thức, Quy tắc ứng xử mới phát huy tác dụng”, Bộ trưởng giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo lên kế hoạch chi tiết, báo cáo cụ thể để việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nhanh chóng đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động của ngành Y tế.  

Nguyễn Đức

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC